Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Iłów stała 2018-11-29 10/II/2018
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-29 12/II/2018