Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2019-04-08
Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej stała 2019-04-08
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2019-04-08
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Iłów stała 2018-11-29 10/II/2018
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2019-04-08
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-29 12/II/2018
Komisjja Zagospodarowania Przestrzennego, Ładu i Porządku stała 2019-04-08